Riziková léčba

Proces výběru a provádění opatření ke změně rizika.


Risk Treatment

The process of selection and implementation of measures to modify risk.

Použito v metodice