Rizikový faktor

Podmínka, která může ovlivnit frekvenci a nebo rozsah a v konečném důsledku dopad podnikání / scénářů souvisejících s IT.


Risk Factor

A condition that can influence the frequency and/or magnitude and, ultimately, the business impact of IT‐related events/scenarios.

Použito v metodice