Rizikový faktor

Podmínka, která může ovlivnit frekvenci a nebo rozsah a v konečném důsledku dopad podnikání / scénářů souvisejících s IT.

Použito v metodice