ROI

Návratnost investic

Míra provozní výkonnosti a účinnosti, vypočtená v nejjednodušší podobě vydělením čistého příjmu celkovou investicí v daném období.


ROI

Return on Investment

A measure of operating performance and efficiency, computed in its simplest form by dividing net income by the total investment over the period being considered.

Použito v metodice