Rotační pohotovostní režim

Postup selhání, ve kterém existují dva uzly (jako v nečinném pohotovostním režimu, ale bez priority).


Rotating Standby

A fail‐over process in which there are two nodes (as in idle standby but without priority).

Použito v metodice