Rozdělené datové systémy

Podmínka, v níž každá z regionálních poboček podniku uchovává vlastní finanční a provozní údaje při sdílení zpracování s podnikovou centralizovanou databází.


Split Data Systems

A condition in which each of an enterprise’s regional locations maintains its own financial and operational data while sharing processing with an enterprisewide, centralized database.

Použito v metodice