Rozdělit klíč znalosti

Zabezpečovací technika, v níž dvě nebo více subjektů obsahuje samostatně položky dat, které jednotlivě neinformují o informacích, které jsou výsledkem kombinace položek, podmínka, za níž dvě nebo více entit samostatně mají klíčovou složku, která jednotlivě neumí znát klíč prostého textu, který bude vytvořen, když jsou klíčové komponenty v kryptografickém modulu spojeny.


Split knowledge/split key

A security technique in which two or more entities separately hold data items that individually convey no knowledge of the information that results from combining the items, a condition under which two or more entities separately have key components that individually convey no knowledge of the plain text key that will be produced when the key components are combined in the cryptographic module.

Použito v metodice