Rozdělování

Proces na ochranu majetku s velmi vysokou hodnotou nebo v prostředí, kde je důvěra problémem. Přístup k majetku vyžaduje dva nebo více procesů, kontrol nebo jednotlivců.


Compartmentalization

A process for protecting very‐high value assets or in environments where trust is an issue. Access to an asset requires two or more processes, controls or individuals.

Použito v metodice