Rozhraní RS-232

Rozhraní mezi datovými koncovými zařízeními a datovými komunikačními zařízeními využívajícími sériovou binární výměnu dat.


RS‐232 Interface

An interface between data terminal equipment and data communications equipment employing serial binary data interchange.

Použito v metodice