Rozpočet

Odhadované náklady a výnosy za daný rozsah období a soubor knih.


Budget

Estimated cost and revenue amounts for a given range of periods and set of books.

Použito v metodice