Rozpočtová hierarchie

Skupina rozpočtů propojených na různých úrovních tak, aby rozpočtový orgán nižšího rozpočtu byl kontrolován rozpočtem vyšší úrovně.


Budget Hierarchy

A group of budgets linked together at different levels such that the budgeting authority of a lower‐ level budget is controlled by an upper‐level budget.

Použito v metodice