Rozpočtová organizace

Jednotka (oddělení, nákladové středisko, divize nebo jiná skupina) odpovědná za zadávání a udržování rozpočtových údajů.


Budget Organization

An entity (department, cost center, division or other group) responsible for entering and maintaining budget data.

Použito v metodice