Rozsah Creep

Rozsah dotvarování (také nazývaný požadavek creep, funkce creep nebo syndrom kuchyňského dřezu) v řízení projektu se týká změn, nepřetržitého nebo nekontrolovaného růstu v rozsahu projektu, kdykoliv po zahájení projektu. K tomu může dojít, když rozsah projektu není správně definován, zdokumentován nebo kontrolován.


Scope Creep

Scope creep (also called requirement creep, function creep, or kitchen sink syndrome) in project management refers to changes, continuous or uncontrolled growth in a project's scope, at any point after the project begins. This can occur when the scope of a project is not properly defined, documented, or controlled.

Použito v metodice