Rozšířený podnik

Popisuje podnik, který se rozšiřuje mimo své tradiční hranice. Takový podnik se soustředí na procesy, které nejlépe dělají, a spoléhá na někoho, kdo je mimo entitu, aby provedl zbývající procesy.


Extended enterprise

Describes an enterprise that extends outside its traditional boundaries. Such enterprise concentrate on the processes they do best and rely on someone outside the entity to perform the remaining processes.

Použito v metodice