Rozvržení souboru

Určuje délku záznamu souboru a posloupnost a velikost polí.


File Layout

Specifies the length of the file record and the sequence and size of its fields.

Použito v metodice