RPO

Cíl obnovy

Určeno na základě přijatelné ztráty dat v případě narušení provozu. Označuje nejdřívější časový bod, který je přijatelný pro obnovení dat. RPO efektivně kvantifikuje přípustnou ztrátu dat v případě přerušení.


RPO

Recovery Point Objective

Determined based on the acceptable data loss in case of a disruption of operations. It indicates the earliest point in time that is acceptable to recover the data. The RPO effectively quantifies the permissible amount of data loss in case of interruption.

Použito v metodice