RSA

Kriptosystém veřejného klíče, který vyvinuly R. Rivest, A. Shamir a L. Adleman, používaly jak šifrování, tak digitální podpisy.


RSA

A public key cryptosystem developed by R. Rivest, A. Shamir and L. Adleman used for both encryption and digital signatures.

Použito v metodice