RTO

Doba zotavení času

Časová náročnost pro obnovení podnikové funkce nebo zdroje po katastrofě nastane.


RTO

Recovery Time Objective

The amount of time allowed for the recovery of a business function or resource after a disaster occurs.

Použito v metodice