Různé směrování

Způsob směrování provozu pomocí rozdělené kabelové zařízení nebo duplicitních kabelových zařízení.


Diverse Routing

The method of routing traffic through split cable facilities or duplicate cable facilities.

Použito v metodice