S/MIME

Secure Multipurpose Internet Mail Extensions

Poskytuje kryptografické bezpečnostní služby pro aplikace elektronických zpráv: ověřování, integritu zpráv a nerepudiování původu (s použitím digitálních podpisů) a zabezpečení soukromí a dat (pomocí šifrování), které poskytují konzistentní způsob odesílání a přijímání dat MIME.


S/MIME

Secure Multipurpose Internet Mail Extensions

Provides cryptographic security services for electronic messaging applications: authentication, message integrity and nonrepudiation of origin (using digital signatures) and privacy and data security (using encryption) to provide a consistent way to send and receive MIME data.

Použito v metodice