SaaS

Software jako služba

Nabízí možnost používat aplikace poskytovatele běžící na cloud infrastruktuře. Aplikace jsou přístupné z různých klientských zařízení prostřednictvím rozhraní tenkého klienta, například webového prohlížeče (např. E-mailu na webu).


SaaS

Software as a service

Offers the capability to use the provider’s applications running on cloud infrastructure. The applications are accessible from various client devices through a thin client interface such as a web browser (e.g., web‐based e‐mail).

Použito v metodice