Salami Technika

Metoda počítačového podvodu zahrnující počítačový kód, který instruuje počítač, aby oddělil malé částky peněz z autorizované transakce počítače a přesměroval tuto částku na účet pachatele.


Salami Technique

A method of computer fraud involving a computer code that instructs the computer to slice off small amounts of money from an authorized computer transaction and reroute this amount to the perpetrator’s account.

Použito v metodice