SANs

Sítě storage area

Varianta místní sítě (LAN), která je určena výslovně pro připojení zařízení pro ukládání dat k serverům a jiným výpočetním zařízením.


SANs

Storage Area Networks

A variation of a local area network (LAN) that is dedicated for the express purpose of connecting storage devices to servers and other computing devices.

Použito v metodice