SBC

Ovládání hranice relace

Zajistěte bezpečnostní funkce pro přenos hlasu přes IP (VoIP) podobný provozu poskytovanému firewally.


SBC

Session Border controller

Provide security features for voice‐over IP (VoIP) traffic similar to that provided by firewalls.

Použito v metodice