Scénář IT rizik

Popis události související s IT, která může vést k podnikatelskému dopadu.


IT Risk Scenario

The description of an IT‐related event that can lead to a business impact.

Použito v metodice