Scénář rizik

Hmatatelné a vyhodnocitelné zastoupení rizika.


Risk Scenario

The tangible and assessable representation of risk.

Použito v metodice