Schéma klasifikace dat

Podniková schéma pro klasifikaci dat podle faktorů, jako je kritika, citlivost a vlastnictví.


Data Classification scheme

An enterprise scheme for classifying data by factors such as criticality, sensitivity and ownership.

Použito v metodice