SCM

Řízení dodavatelského řetězce

Koncepce, která umožňuje podniku efektivněji a účinněji řídit činnosti v oblasti návrhu, výroby, distribuce, servisu a recyklace výrobků a servisu svých zákazníků.


SCM

Supply chain management

A concept that allows an enterprise to more effectively and efficiently manage the activities of design, manufacturing, distribution, service and recycling of products and service its customers.

Použito v metodice