SDO

Cíl poskytování služeb

Přímo souvisí s obchodními potřebami, SDO je úroveň služeb, které mají být dosaženy během alternativního režimu, dokud nebude obnovena normální situace.


SDO

Service delivery objective

Directly related to the business needs, SDO is the level of services to be reached during the alternate process mode until the normal situation is restored.

Použito v metodice