Sekvenční soubor

Formát úložiště souborů počítače, ve kterém jeden záznam následuje po jiném.


Sequential File

A computer file storage format in which one record follows another.

Použito v metodice