Selhání

Přenos služby z neschopné primární komponenty do její záložní komponenty.


Fail‐over

The transfer of service from an incapacitated primary component to its backup component.

Použito v metodice