Service Desk

Kontaktní místo v IT organizaci pro uživatele IT služeb.


Service Desk

The point of contact within the IT organization for users of IT services.

Použito v metodice