Servisní úřad

Počítačové zařízení, které klientům poskytuje služby zpracování dat neustále.


Service Bureau

A computer facility that provides data processing services to clients on a continual basis.

Použito v metodice