Servlet

Java applet nebo malý program, který běží v prostředí webového serveru.


Servlet

A Java applet or a small program that runs within a web server environment.

Použito v metodice