Shell

Rozhraní mezi uživatelem a systémem.


Shell

The interface between the user and the system.

Použito v metodice