Shell Program

Skript napsaný pro shell nebo interpret příkazového řádku operačního systému, je často považován za jednoduchý programovací jazyk specifický pro danou oblast.


Shell Programming

A script written for the shell, or command line interpreter, of an operating system; it is often considered a simple domain‐specific programming language.

Použito v metodice