Šifrovací klíč

Část informací, v digitalizované podobě, používaná šifrovacím algoritmem pro převedení otevřeného textu na šifrový text.


Encryption Key

A piece of information, in a digitized form, used by an encryption algorithm to convert the plaintext to the ciphertext.

Použito v metodice