Šifrování veřejného klíče

Kryptografický systém, který používá dva klíče: jeden je veřejný klíč, který je znám všem a druhý je soukromý nebo tajný klíč, který je znám pouze příjemci zprávy.


Public Key Encryption

A cryptographic system that uses two keys: one is a public key, which is known to everyone, and the second is a private or secret key, which is only known to the recipient of the message.

Použito v metodice