Šířka pásma

Rozsah mezi nejvyšší a nejnižší přenosovou frekvencí. To se rovná přenosové kapacitě elektronické linky a je vyjádřeno v bajtech za sekundu nebo Hertz (cykly za sekundu).


Bandwidth

The range between the highest and lowest transmittable frequencies. It equates to the transmission capacity of an electronic line and is expressed in bytes per second or Hertz (cycles per second).

Použito v metodice