Širokopásmové připojení

Více kanálů je tvořeno dělením přenosového média do segmentů diskrétní frekvence.


Broadband

Multiple channels are formed by dividing the transmission medium into discrete frequency segments.

Použito v metodice