Síťový hop

Útoková strategie, při které útočník postupně narazí do řady souvisejících systémů, zatemňuje jeho identitu od oběti útoku.


Network Hop

An attack strategy in which the attacker successively hacks into a series of connected systems, obscuring his/her identify from the victim of the attack.

Použito v metodice