Skill

Získaná schopnost dosáhnout předem stanovených výsledků.

Použito v metodice