SLA

Service level agreement

Dohoda, nejlépe dokumentovaná, mezi poskytovatelem služby a zákazníkem / uživateli, který definuje minimální výkonnostní cíle služby a způsob, jakým budou měřeny.


SLA

Service level agreement

An agreement, preferably documented, between a service provider and the customer(s)/user(s) that defines minimum performance targets for a service and how they will be measured.

Použito v metodice