SLOC

Source lines of code

Často se používá při odvozování jednobodových odhadů velikosti softwaru.


SLOC

Source lines of code

Often used in deriving single‐point software‐size estimations.

Použito v metodice