SMART

Specifické, měřitelné, dosažitelné, realistické a včasné, obecně používané k popisu vhodně stanovených cílů.

Použito v metodice