Směrovač

Síťové zařízení, které může odesílat (trasovat) datové pakety z jedné místní sítě (WAN) nebo z velké sítě (WAN) do jiné, založené na adresování na síťové vrstvě (Layer 3) v modelu OSI (Open Systems Interconnection).


Router

A networking device that can send (route) data packets from one local area network (LAN) or wide area network (WAN) to another, based on addressing at the network layer (Layer 3) in the open systems interconnection (OSI) model.

Použito v metodice