Smlouva o escrow

Právní úprava, podle které je aktivum (často peníze, ale někdy jiný majetek, jako je umění, vlastnická práva, webové stránky, zdrojový kód softwaru nebo kryptografický klíč), doručeno třetí osobě (nazývané escrow agentovi) důvěru nebo jiným způsobem do doby, než nastane událost nebo splnění podmínky nebo podmínek ve smlouvě.

Použito v metodice