Sniff

Zákon zachycování síťových paketů, včetně těch, které nejsou nutně určeny pro počítač, který provozuje software čichání.


Sniff

The act of capturing network packets, including those not necessarily destined for the computer running the sniffing software.

Použito v metodice