Snížení hodnoty

Podmínka, která způsobuje slabost nebo sníženou schopnost provádět auditorské cíle.

Použito v metodice