Snížení hodnoty

Podmínka, která způsobuje slabost nebo sníženou schopnost provádět auditorské cíle.


Impairment

A condition that causes a weakness or diminished ability to execute audit objectives.

Použito v metodice