Snížení rizika

Provádění kontrol nebo protiopatření s cílem snížit pravděpodobnost nebo dopad rizika na úroveň v rámci tolerance rizika organizace.


Risk Reduction

The implementation of controls or countermeasures to reduce the likelihood or impact of a risk to a level within the organization’s risk tolerance.

Použito v metodice