SOAP

Jednoduchý objektový přístupový protokol

Platformový formátový protokol založený na rozšiřitelném značkovacím jazyce (XML), který umožňuje aplikacím vzájemně komunikovat přes internet.


SOAP

Simple Object Access Protocol

A platform‐independent formatted protocol based on extensible markup language (XML) enabling applications to communicate with each other over the Internet.

Použito v metodice